Pijnwaarneming en het menselijk brein.

Zeer interessante video over de pijnwaarneming in de hersenen!
Bij chronische pijn, zijn verschillende delen van de hersenen actief, in tegenstelling met acute pijn.