WAT IS HET GLI-Programma?

Sinds 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket. Deze gedragsmatige interventie is bedoeld om gezondheidsschade als gevolg van een ongezonde leefstijl te beperken of te voorkomen door duurzaam verbeteren van de leefstijl. De gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Ga naar de info voor patiënten
De GLI is niet: gratis sporten of begeleiding bij bewegen, hoewel we naast de GLI individuele fysiotherapie kunnen aanbieden. Tijdens zo’n fysiotherapietraject ondersteunen we patiënten in hun proces van het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid voor hun gezondheids- en/of arbeidsproces. Er zijn drie erkende programma's: CooL, BeweegKuur en SLIMMER. De laatste twee programma’s zijn multidisciplinair van opzet.

YorBody fysiotherapie heeft gekozen voor het CooL-programma en hiervoor heeft het team bestaande uit leefstijlcoaches de CooL opleiding gevolgd en een CooL-licentie verkregen. Alle programma’s duren 24 maanden: de eerste 12 maanden behandelingsfase en de tweede 12 maanden onderhoudsfase.
Yorbody Fysiotherapie kan de deelnemer op diverse locaties het GLI programma volgen:
Amsterdam-West Nieuw Sloten (Plesmanlaan 131): Inschrijven mogelijk
Amsterdam-Oost Linnaeushof (Linnaeushof 4): Inschrijven mogelijk
Den Bosch Boschveld (Oude Vlijmenseweg 186): Inschrijven mogelijk
Groningen Antillenstraat (Antillenstraat 7): Inschrijven mogelijk
Utrecht Europaplein (Europaplein 705): Inschrijven mogelijk

GLI Programma - twee jaar

Huisartsenpraktijk:
- Selectie en werving
- Doorverwijzing

Leefstijlcoach:
- 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten
- 7 uur aan individuele gesprekstijd
- 1x Voedingsadvies

Leefstijlcoach:
- 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten
- 7 uur aan individuele gesprekstijd

WAT IS DE ROL VAN DE HUISARTS?
Een interventie die aantoonbaar effectief is voor de behandeling van obesitas is de GLI (Zie NHG standaard Obesitas). Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts of een andere specialist kan de patiënt verwijzen, gebaseerd op de criteria in de NZA beleidsregel en de zorgstandaard Obesitas. Het is voor de aanbieder van de GLI handig dat medische informatie, die van belang kan zijn voor deelname aan de GLI, vermeld wordt.
U verwijst in overleg met de patiënt. Wij gaan dan samen met de patiënt bespreken of het CooL-traject een geschikt middel is om zijn/haar doelen te behalen. Het kan zijn dat er teveel co-morbiditeitsfactoren aanwezig, waardoor het zelfstandig in beweging komen simpelweg niet haalbaar is. Dan kunnen we ook besluiten om eerst met een fysiotherapietraject te starten en pas daarna het GLI traject op te starten.

VERWIJSCRITERIA
GLI is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (=GGR). Voor mensen met een extreem verhoogd GGR wordt de GLI niet vergoed. Dit zijn patiënten met een BMI>40 en met een BMI van 35 tot 40 in combinatie met Diabetes 2, hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose. Deze patiënten zouden bijvoorbeeld eerst kunnen starten met fysiotherapie. De huisarts beoordeelt (kan ook in overleg met ons) of een GLI programma passend is naast ketenzorg.

Vergoeding en overzicht aanbieders GLI
In Amsterdam heeft de ROHA voor verzekerden bij Zilveren Kruis namens de Alliantiepartners een contract afgesloten met een aantal GLI-aanbieders, waaronder YorBody Fysiotherapie Amsterdam-West Nieuw Sloten, YorBody Fysiotherapie Amsterdam Bos en Lommer, YorBody Fysiotherapie Amsterdam-Oost Linnaeushof.

Voor het actuele overzicht van de contracten met andere verzekeraars en de deelnemende GLI aanbieders kunt u tevens kijken op de website van Elaa. Patiënten die bij andere aanbieders deelnemen aan de GLI moeten de kosten zelf declareren bij hun zorgverzekeraar. De GLI is uitgezonderd van het eigen risico.
 

Meer informatie?

Kom direct in contact met onze fysiotherapeuten/leefstijlcoaches die de GLI uitvoeren:
Amsterdam-West Nieuw Sloten: Cecil de Graaff 06-2144 6310
Amsterdam-West Nieuw Sloten: Wanda Johannink 06-2718 7591‬
Amsterdam-Oost Linnaeushof: Annemijn Pistoor 020-665 2033
Den Bosch: Guus Baart 06-2124 4189
Groningen: Esmee den Drijver 06-2120 6638
Utrecht Europaplein: Joost van Kessel 030-2312627