Denise Palma

Fysiotherapie

06 19 47 37 70

dpalma@yorbody.nl

BIG: 89929229004


Aanwezigheid:
Dinsdag11:00-14:00
Vrijdag11:00-14:00
Mijn specialisaties

Fysiotherapie
Rugspecialisten
Kniespecialisten
Schouderpecialisten


Over
Nederlands
Mijn naam is Denise Palma, ik ben afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ik een minor sport heb gevolgd met inzichten over hartrevalidatie; Ik heb ook een bachelor in lichamelijke opvoeding van de Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)-Brazilië.

Ik heb het grootste deel van mijn leven gewijd aan training, coaching, kennisverwerving en de behandeling van patiënten. Het begrijpen van sportspecifieke bewegingen, dagelijkse taken en het herkennen van gemeenschappelijke patronen zijn de sleutel tot een succesvol herstel. Ik werk samen met de patiënten om een ​​passend behandelplan met haalbare doelen te ontwikkelen en de juiste verwachtingen te scheppen. De voortgang wordt objectief vastgesteld en gemeten met foto's, functionele analyse, tests of slow-motion opnames.

Naast Nederland heb ik ook in Brazilië en België gewerkt. Ik heb ervaring met postoperatieve patiënten, Covid-19 herstel, ergonomie, preventie van blessures en behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Laten we dit samen aanpakken!

Gesproken talen - Nederlands (B2), Portugees (moedertaal), Engels (C1) en Spaans (B1)

English
My name is Denise Palma, I graduated as a physiotherapist from the Hogeschool van Amsterdam, where I followed a minor in sports with insights on cardiac rehabilitation; I also hold a bachelor's degree in physical education from the Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)-Brazil.

Most of my life has been dedicated to training, coaching, acquiring knowledge and the treatment of patients. Understanding sport-specific movements, daily tasks and recognizing common patterns are the key to a successful recovery. I work together with the patients in order to develop a suitable treatment plan with achievable goals and to establish the right expectations. The progress is objectively set and measured with photos, angles, functional analysis, tests or slow-motion recordings.

Besides the Netherlands, I have also worked in Brazil and Belgium. I have experience with post-operative patients, Covid-19 recovery, prevention of injuries and treatment of musculoskeletal complaints. Let’s tackle this together!

Languages spoken - English (C1), Portuguese (native), Nederlands(B2) and Spanish (B1)
Afspraak maken

Laden...