Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. Dat reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit voor uw gegevens bij YorBody? Lees het hier: AVG privacy YorBody Fysiotherapie 2018

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur dan een email naar fysiotherapie@yorbody.nl